Νέα
Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο
Ποιοι είναι οι κανόνες των φώτων σημάτων;
- Apr 09, 2018 -

Άρθρο 1 Οι κανόνες αυτοί διατυπώνονται με σκοπό την ενίσχυση της διαχείρισης της αστικής κυκλοφορίας, τη διευκόλυνση των μεταφορών και τη διατήρηση της ασφάλειας της κυκλοφορίας για την κάλυψη των αναγκών της εθνικής οικονομικής κατασκευής.

Άρθρο 2 Τα όργανα, το στρατιωτικό προσωπικό, οι ομάδες, οι εταιρείες, το προσωπικό του σχολείου, οι οδηγοί οχημάτων, οι πολίτες και όλο το προσωπικό που πραγματοποιεί προσωρινές επισκέψεις στις πόλεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και να τηρούν τις εντολές της αστυνομίας.

Άρθρο 3 Το προσωπικό διαχείρισης οχημάτων και οι επιβάτες σε τμήματα, στρατιωτικές μονάδες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, σχολεία και άλλα τμήματα δεν υποχρεούνται να εγκρίνουν το προσωπικό οδήγησης κατά παράβαση του κανόνα αυτού.

Άρθρο 4 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διάταξη στους κανόνες αυτούς, τα οχήματα και οι πεζοί πρέπει να περάσουν χωρίς να θίγεται η ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Άρθρο 5 Η οδήγηση οχημάτων και η βιασύνη και η οδήγηση ζώων πρέπει να προχωρούν στη δεξιά πλευρά του δρόμου.

Άρθρο 6 Η χρήση πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων ή άλλων δραστηριοτήτων που εμποδίζουν την κυκλοφορία δεν επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του τοπικού γραφείου δημόσιας ασφάλειας.

Άρθρο 7 Εγκαταστάσεις ασφαλείας, όπως προστατευτικά κιγκλιδώματα, πρέπει να εγκαθίστανται σε διασταυρώσεις μεταξύ σιδηροδρόμων και δρόμων.