Νέα
Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο
Μηχανοκίνητα οχήματα και μη μηχανοκίνητα φώτα σημάτων οχημάτων
- Apr 09, 2018 -

Ο λαμπτήρας σήματος του μηχανοκίνητου οχήματος είναι μια ομάδα φανών που αποτελείται από τρεις μη κυκλικές κυκλικές μονάδες κόκκινου, κίτρινου και πράσινου για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Τα μη μηχανοκίνητα φανάρια είναι μια ομάδα φώτων που αποτελείται από κόκκινες, κίτρινες και πράσινες μονάδες ποδηλάτων που διαθέτουν μοτίβο ποδηλάτου για την οδήγηση μη μηχανοκίνητων οχημάτων.

Όταν το πράσινο φως είναι αναμμένο, επιτρέπεται στα οχήματα να περάσουν, αλλά τα οχήματα στροφής δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στα διερχόμενα οχήματα και τους πεζούς που επιτρέπεται να περάσουν.

Όταν το κίτρινο φως είναι αναμμένο, τα οχήματα που έχουν περάσει τη γραμμή στάσης μπορούν να συνεχίσουν να ταξιδεύουν.

Όταν το κόκκινο φως είναι αναμμένο, η κυκλοφορία απαγορεύεται.

Στις διασταυρώσεις όπου δεν έχουν εγκατασταθεί μη μηχανοκίνητα φανάρια σηματοδότησης και φώτα διαβάσεως, τα μη μηχανοκίνητα οχήματα και οι πεζοί πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των φανών κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Όταν το κόκκινο φως είναι αναμμένο, το όχημα με δεξιά στροφή μπορεί να περάσει χωρίς να εμποδίζει τη διέλευση οχημάτων και πεζών.