Η γνώση
Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Ποια είναι η γενική διαμόρφωση της πηγής φωτισμού του ηλιακού δρόμου;
- Apr 09, 2018 -

5 μέτρων ηλιακό φωτιστικό δρόμου εξοπλισμένο με φωτεινή πηγή: 9 watts - 18 watts;

6 μέτρα ηλιακό φωτιστικό δρόμου με φωτεινή πηγή: 18 watts - 30 watts;

7 μέτρα ηλιακό φωτιστικό δρόμου με φωτεινή πηγή: 30 watt - 42 watts;

8 μέτρα φως ηλιακό φως εξοπλισμένο με πηγή φωτός: 42 Watt -60 Watt;

9 μέτρα ηλιακό φωτιστικό οδών εξοπλισμένο με φωτεινή πηγή: 60 watt -80 watt;

10 μέτρα ηλιακό φωτιστικό δρόμου με φωτεινή πηγή: 80-100 Watt.