Η γνώση
Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Ευφυές σύστημα μεταφοράς
- Oct 26, 2018 -

Ευφυές σύστημα μεταφοράς

Το Ευφυές Σύστημα Μεταφορών (Intelligent Traffic System), γνωστό και ως ITS, είναι γνωστό ως έξυπνο σύστημα μεταφοράς (Intelligent Transportation System), είναι η προηγμένη τεχνολογία πληροφορικής, τεχνολογίας πληροφορικής, τεχνολογίας πληροφορικής, τεχνολογίας αισθητήρων, ηλεκτρονικής τεχνολογίας ελέγχου , αυτοματοποιημένη θεωρία ελέγχου, επιχειρησιακή έρευνα, τεχνητή νοημοσύνη κλπ.) που εφαρμόζονται αποτελεσματικά στις μεταφορές, τον έλεγχο των υπηρεσιών και την κατασκευή οχημάτων, ενισχύουν το όχημα, την οδική κυκλοφορία, τη σύνδεση μεταξύ του καταναλωτή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφοράς , τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Εύρος εφαρμογής
Περιλαμβάνει το σύστημα μεταφοράς επιβατών του αεροδρομίου και του σταθμού, το ευφυές σύστημα αποστολής της κυκλοφορίας, το έξυπνο σύστημα αποστολής ταχείας κυκλοφορίας, το σύστημα διαχείρισης αποστολής οχήματος, το αυτόματο σύστημα ελέγχου οχημάτων, κ.λπ.

ρόλος
Το ευφυές σύστημα μεταφορών μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία και την αποτελεσματικότητα των μεταφορών μέσω της αρμονικής και στενής συνεργασίας των ανθρώπων, των οχημάτων και των οδών, να διευκολύνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, να βελτιώσει την ικανότητα του οδικού δικτύου, να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα, να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και να μειώσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την εφαρμογή των ITS σε μια συγκεκριμένη περιοχή, το προβλεπόμενο όφελος το 2015 είναι: μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά 10% ~ 50%. Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 5% ~ 15%. Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά περισσότερο από 25%. Μειώστε το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης κατά 5% ~ 25%. Μείωση των ατυχημάτων κατά 30% έως 60%.

Συντάκτης: Bunny Sun

Γνώση του τομέα της βιομηχανίας