Η γνώση
Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Το ευφυές πλαίσιο του συστήματος μεταφορών της Κίνας
- Oct 30, 2018 -

Το ευφυές πλαίσιο του συστήματος μεταφορών της Κίνας
Η βασική κατάσταση του πλαισίου του συστήματος ITS της Κίνας (δεύτερη έκδοση) έχει ως εξής: Το λογικό πλαίσιο περιλαμβάνει 10 λειτουργικές περιοχές, 57 λειτουργίες, 101 υπο-λειτουργίες, 406 διαδικασίες και 161 γραφήματα ροής δεδομένων. Το φυσικό πλαίσιο περιλαμβάνει 10 συστήματα, 38 υποσυστήματα, 150 μονάδες συστήματος και 51 διαγράμματα ροής φυσικού πλαισίου. Το σύστημα εφαρμογής αποτελείται από 58 εφαρμογές.
Κίνας ITS πλαίσιο του συστήματος (δεύτερη έκδοση) λίστα υπηρεσιών χρηστών
Περιοχή εξυπηρέτησης χρηστών
Εξυπηρέτηση πελατών
1 διαχείριση της κυκλοφορίας
1.1 Παρακολούθηση δυναμικών πληροφοριών κυκλοφορίας
1.2 επιβολή της κυκλοφορίας
1.3 έλεγχος της κυκλοφορίας
1.4 διαχείριση των απαιτήσεων
1,5 διαχείριση περιστατικών κυκλοφορίας
1.6 παρακολούθηση και έλεγχος του κυκλοφοριακού περιβάλλοντος
1.7 διαχείριση υπηρεσιών
1.8 διαχείριση πάρκινγκ
1.9 διαχείριση της κυκλοφορίας για μη μηχανοκίνητα οχήματα και πεζούς
2 ηλεκτρονικές χρεώσεις
2.1 ηλεκτρονικά τέλη
3 υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας
3.1 υπηρεσία πληροφοριών προ-ταξιδιού
3.2 υπηρεσία πληροφοριών οδηγού στο δρόμο
3.3 υπηρεσία πληροφοριών των μέσων μαζικής μεταφοράς στο δρόμο
3.4 άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης στο δρόμο
3.5 επαγωγή και πλοήγηση διαδρομής
3.6 εξατομικευμένη υπηρεσία πληροφοριών
Ευφυής οδήγηση με αυτοκινητόδρομο και ασφάλεια
4.1 έξυπνη συλλογή πληροφοριών για οδικούς άξονες και οχήματα
4.2 οδήγηση με υποβοήθηση της ασφάλειας
4.3 αυτόματη οδήγηση
4.4 αυτοματοποιημένη λειτουργία στόλου
Ασφάλεια των μεταφορών
5.1 Διαχείριση έκτακτης ανάγκης
5.2 διαχείριση της ασφάλειας των μεταφορών
5.3 διαχείριση μη οχημάτων και ασφάλεια πεζών
5.4 Διαχείριση της ασφάλειας στις διασταυρώσεις
6 διαχείριση λειτουργίας
6.1 Διαχείριση λειτουργιών
6.2 σχεδιασμός δημόσιων συγκοινωνιών
6.3 διαχείριση λειτουργίας διαύλου
6.4 διαχείριση των επιβατικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων
6.5 λειτουργία και διαχείριση της σιδηροδρομικής διαμετακόμισης
6.6 διαχείριση των ταξί
6.7 διαχείριση γενικών μεταφορών εμπορευμάτων
6.8 Ειδική διαχείριση μεταφορών
7 ολοκληρωμένες μεταφορές
7.1 διαχείριση συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων
7.2 μέσω της εξυπηρέτησης επιβατών
7.3 υπηρεσία συνδυασμένων μεταφορών εμπορευμάτων
Διαχείριση υποδομής μεταφορών
8.1 συντήρηση υποδομής μεταφορών
8.2 διοίκηση αυτοκινητόδρομου
8.3 διαχείριση της περιοχής κατασκευής
9 Διαχείριση δεδομένων ITS
9.1 πρόσβαση και αποθήκευση δεδομένων
9.2 συγχώνευση και επεξεργασία δεδομένων
9.3 ανταλλαγή και κοινή χρήση δεδομένων
9.4 υποστήριξη εφαρμογών δεδομένων
9.5 ασφάλεια δεδομένων

Συντάκτης: Bunny Sun